TA Belegger 5 april 2021

Iets rustiger was de week maar Beursplein 5 excelleerde met een nieuwe All-Time High van de AEX Index. Het was in september 2000, enkele maanden voor het internet debacle, dat de voorgaande All-Time High werd gezet. De index kwam toen ook boven 700, maar hierbij mag niet vergeten worden dat de AEX Index geen herbeleggingsindex is. Het is daarmede een van de weinige in de wereld maar een feit blijft het, dat in deze index geen rekening wordt gehouden met de uitgekeerde dividenden en dat is in 20 jaar tijd toch een hele slok op een borrel. Hiermede is deze gebeurtenis van de nieuwe All-Time High ook onmiddellijk geclassificeerd als zijnde niet erg belangrijk.

Voor wat de Technische Analyse betreft kunnen er weinig andere conclusies uit getrokken worden dan dat er na enkele dagen van bezinning een weerstand werd gebroken. Of men mag concluderen, dat de euforie wordt doorgezet is te vinden in de indicatoren en hier treffen wij het echte goede nieuws aan. In de vorige Technische Belegger schreven wij dat de weekgrafieken er in vele landen nog niet overtuigend uitzagen. Hierin is verandering gekomen. Bij de representatieve indexen ziet men nu overal stijgende indicatoren.

Maar dat fenomeen vindt men nog niet terug bij de indexen van de kleinere fondsen. Zo zijn ze bij de ASCX in Amsterdam nog dalende en ook de Russell 2000 in Amerika heeft de stijging (nog) niet ingezet. Men gaat er in het algemeen vanuit dat de kleinere fondsen moeten stijgen, wil een rally werkelijk gezond zijn, maar zoals het er nu naar uitziet is het een kwestie van tijd en hun stijging gaat volgen. De Volatiliteit is gaan dalen, de MoneyFlow is in veel markten stijgende, het Volume is normaal.

Wij zien dus een voortzetting van het positieve sentiment, dat uiteraard onderbroken zal worden door reacties, maar een mooie maand april zien wij zeer goed mogelijk. Deze positieve aanname laat natuurlijk onverlet dat de langere termijn markt op zijn tenen loopt. Het beste ziet men dat in de onderstaande grafieken, waarin de grote afstand tussen de koers en het MA200 er uitspringt. Wij houden er dus zeer ernstig rekening mee, dat het zwakke seizoen wel degelijk teleurstellingen mee zal brengen.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

Wij beginnen met het probleem, dat zo duidelijk weerspiegeld wordt in de daggrafiek van de AEX Index. De laatste koers ligt op 708. Het MA200 meldt een meest recente waarde van 603. Het verschil laat zich berekenen op ruim 17%. Dit is veel, heel veel. En heel zeker is het, dat dit verschil in de komende tijd wordt weggewerkt. Wanneer de correctie gaat inzetten is niet bekend, maar wat wij wel weten is dat in mei/juni zich het zwakke seizoen, het vakantieseizoen, inzet.

In alle waarschijnlijkheid, zo moet u aannemen, zal het van de zomer gaan gebeuren, dat de markt zich vanuit deze extreme positie gaat herstellen. En waar moet dat dan naar toe? In ieder geval gaat de koers het MA200 opzoeken. Tegen die tijd ligt dat niet meer op 603, op dit moment stijgt het MA200 ongeveer 1 punt per week. Dat zet dus geen zoden aan de dijk en ook als dit ritme zou versnellen zal men toch gemakkelijk rekening moeten houden met een val van 100 punten.

Natuurlijk liggen er nog een aantal steunpunten tussen de huidige koers en dit MA200. Wij hebben er enkele ingetekend in de grafiek, maar er hangen tegelijkertijd enkele bedreigingen boven de markt. Er is de rente, die al heel voorzichtig in opwaartse richting gaat. De centrale banken beweren op dit moment nog dat ze deze stijging in de hand willen houden, maar het zit er dik in dat de economie, als Corona onder controle komt, zeer sterk gaat opveren (kijk maar eens wat er al vandaag de dag op dit gebied gebeurt!). Dit leidt tot inflatie, die op zichzelf al, gezien de enorme hoeveelheid liquiditeiten, die in de markt gepompt is, een zekerheid is. Rente stijging is een killer voor wat de effectenmarkten betreft. Inflatie is in het algemeen stimulerend. De massa liquiditeiten zal heel langzaam teruggebracht worden, maar blijft voorlopig de markten steunen. Onder deze mix moet de correctie plaatsvinden.

AEX

Gelukkig geeft figuur 1 voor de korte termijn een aantal zeer positieve signalen. De koers ligt nog onder zijn stijgende middellange trendlijn. Daar zal hij zeker doorheen proberen te breken. Dat betekent een duidelijk hogere koers. Twee van de drie korte termijn indicatoren onder in de figuur zijn stijgende en geen van drieën heeft een niveau bereikt waarop aan hun stijging een einde moet komen, zij het dat de Oscillator nog wel even moet draaien naar omhoog.

Men mag dus een verdere stijging verwachten en nu de weekgrafiek er ook positief uitziet, zoals wij u hieronder zullen tonen, lijkt niets in de weg te staan van een mooie maand april, ook al is het best mogelijk, dat er in deze maand ook nog een reactie optreedt, die uiteindelijk dan beperkt zal zijn, maar die de ruimte voor een verdere stijging, voordat de bijl gaat vallen, nog zal vergroten.

Onze conclusie is dus dat de korte termijn er goed uitziet, maar dat er op de iets langere termijn grotere problemen te verwachten zijn.

AEX week

In de weekchart, zoals u hier in figuur 2 kunt zien, lijken de verhoudingen iets vriendelijker te worden, maar niets is op termijn minder waar. Er is een grote stijgende wedge te onderkennen. Een dergelijk patroon is negatief, dat wil zeggen dat in het algemeen genomen de uitbraak aan de onderzijde zal plaatshebben. En als deze uitbraak zich voor zou doen dan is er een daling te berekenen van 184 punten alles in termen van vandaag. En de koers ligt vrij hoog in de wedge!

Nou hoeft deze soep niet zo heet gegeten te worden, maar in technische termen is dit een mogelijk scenario. Voorlopig leidt de analyse naar een heel ander scenario, zij het dat dit een middellang scenario is en geen lange termijn scenario. Dit middellange termijn beeld is zonder meer positief.

De koers en de gemiddeldes liggen in de juiste verhouding tot elkaar en de drie indicatoren daaronder zijn alle drie stijgende, waarbij wel geldt dat twee van de drie toch al redelijk hoog liggen. De afstand van de koers tot het MA40 (blauwe lijn) is uiteraard gelijk aan de afstand die wij bij figuur 1 hebben aangegeven. De waarschuwing voor de langere termijn vloeit dus ook voort uit deze grafiek, maar onze eerdere analyse voor de middellange termijn wordt volledig ondersteund. 

 

SP500

 

aan het MA40 is groot (11%) maar niet zo groot als in Amsterdam. De S&P500 bevestigt daarmede onze conclusie voor een mooie maand april, volledig

De BEL 20 Index op dagbasis (fig. 4)

Bel 20

Om u te laten zien dat de stijging dit keer niet alleen door de semi-conductor zwaargewichten in de AEX Index gedragen wordt, laten wij u in figuur 4 nog de daggrafiek zien van de belangrijkste index van onze Zuiderburen, de BEL 20 Index. Ook dit beeld is positief, met zelfs een versnelling in de opgaande trend op korte termijn in het verschiet. Een grote correctie vorig jaar zomer is gevolgd door een wat minder grote, min of meer zijwaarts verlopende correctie dit voorjaar en daaruit is de koers afgelopen maand weer omhoog gesprongen. Er is sprake van een opeenvolgend patroon van hogere bodems en hogere toppen waarbij afgelopen donderdag een volgende sprong omhoog lijkt te zijn aangebroken. Ook de BEL 20 is bezig met een stevige opgaande trend met nog meer laken voor de schaar.

De Rente EUR

De rente (fig. 5)

Opvallend is, dat aandelenkoersen weer verder zijn gaan stijgen, terwijl de rente op de kapitaalmarkten slechts is blijven liggen. De forse rentestijging van de eerste twee maanden is gevolgd door een stabilisatie in de maand maart. Maar van een rentedaling is geen sprake. In alle drie de beelden in figuur 5 ziet u een zich zijwaarts ontwikkelend patroon binnen een heel erg smalle bandbreedte. Dit heeft nog het meeste weg van een continuatiepatroon. En dat zou betekenen, dat de rente na wellicht nog een paar van dit soort “stilte”- weken, weer verder zal gaan stijgen. Gelet op de economische verwachtingen is dat niet vreemd, want de inflatieverwachting van de markt is niet verdwenen nu Centrale Bankiers en masse roepen dat we niet bang hoeven te zijn voor inflatie. Want het kernpunt van deze verwachting is niet weggenomen: wat doen Centrale Banken als de consument zijn spaargeld weer gaat uitgeven (en gaat de consument dat überhaupt doen)?

USD maand

De US$ en de € (fig. 6)

De $-koers heeft zich afgelopen maand enigszins hersteld van de doorbraak omlaag van februari. Maar anders dan een pull-back kan dit herstel nog niet genoemd worden. En dat is normaal. De huidige langzaam oplopende beweging kan zelfs nog wel enkele maanden voortduren. Maar onze negatieve conclusie van vorige maand en de maanden ervoor wordt pas ontkracht als de $ boven 0,90 uitstijgt. En wij zien dat niet gebeuren. Ook Biden geeft duidelijk blijk van het typisch Amerikaanse probleem last te hebben wanneer er geld nodig lijkt te zijn: je drukt het er gewoon bij. Iets dat in de VS zeer gebruikelijk is en in Europa bij wet verboden. En dus blijven wij bears als het om de $ gaat. De lange termijn is dalende en elk herstel is hooguit een kans om $-belangen af te bouwen.

Brent oil

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 7)

Aan de stijging van de olieprijzen lijkt voorlopig een einde gekomen te zijn. Natuurlijk, er ligt nog wat ruimte, de dalende trend in figuur 7 is nog niet eens bereikt, maar het candle-patroon in de weekgrafiek is dat van een top in wording. Het is tijd voor een adempauze en die adempauze kan gemakkelijk uitmonden in een hernieuwde daling. Dat is tegen de overtuiging van veel economen. Die zien immers de economie wereldwijd aantrekken en verwachten dat daarmee de vraag naar olie weer gaat toenemen. Maar feit is, dat voorraden in de VS weer oplopen en dat het beeld in figuur 7 ook op de middellange termijn toe is aan een correctie.

Goud

Goud (fig. 8)

US$1.690 per troy ounce begint nu een sterkere bodem te worden. Afgelopen maand is deze grens opnieuw getest en is de koers daarna wederom flink opgeveerd. Indicatoren onder in de grafiek wijzen ook op een fase van herstel. Het is nog veel te vroeg om te denken dat het dalende kanaal in figuur 8 gebroken gaat worden, maar genoemde steun ligt op een belangrijke Fibonacci-retracement lijn.

De kans dat wij begonnen zin aan een bodem die in de loop van dit jaar gevolgd gaat worden door een hervatting van de lange termijn opgaande trend neemt nu hand over hand toe. De grens om in de gaten te houden aan de bovenkant is US$1.750 per ounce en aan de onderkant is dat zoals gezegd US$1.690.

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

Deel dit bericht: