TA Belegger: Nr. 6 – juni 2022

De Technische belegger,

Nieuws brief voor de actieve belegger

Jaargang 28 Nr 6 datum 6 juni 2022

 

In onze vorige editie uitten wij de verwachting, dat de maand mei in het teken zou staan van een wereldwijde kentering (op de financiële markten). En het doet ons een groot genoegen om de editie van vandaag van onze Technische Belegger te mogen openen met de bevestiging dat de kentering een feit is. Overal staan kranten vol van berichten over de enorme inflatie, die zich momenteel voordoet, mede als gevolg van de logistieke problemen door de Covid-lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Maar de feiten worden momenteel door de financiële markten anders geïnterpreteerd. Meer en meer wordt duidelijk, dat de wereld zich in een recessie bevindt. Natuurlijk, een recessie wordt pas erkend wanneer zich twee kwartalen van krimp hebben voorgedaan. Een beetje als het dempen van de put als het kalf verdronken is, iets waar veel beleidsmakers en politici uitermate kundig zijn, met name wanneer zij zich erop voor laten staan dat zij als leiders van een land geen visie nodig hebben (onze eigen premier is hier bijzonder goed in, in het niet hebben van visie).

Maar allerlei statistische data wijzen erop, dat begin juli, die recessie daadwerkelijk geconstateerd kan gaan worden voor onder meer de VS. Een recessie betekent minder vraag naar goederen en dus dalende prijzen. Dat leidt er vervolgens toe, dat centrale banken (en dan niet in de laatste plaats die van de VS, de FED), het rentebeleid willen versoepelen. Maar markten gaan nog uit van een flinke verkrapping dit jaar. Op de obligatiemarkten is de lange rente vooruitgelopen op deze verkrapping. Duitsland betaalt inmiddels 1% rente op 10-jarige staatsleningen waar dat een klein jaar geleden minus 0,6% was, een kentering van meer dan 1,5%! In de VS wordt uitgegaan van een serie renteverhogingen, die dit jaar nog de korte rente tot 3% zal doen oplopen (nu 0,5%). En de koersdalingen in met name de groei-gerelateerde “big-tech”-aandelen zijn hiervan het rechtstreekse gevolg. Afgelopen week kwam daar nog meer slecht nieuws overheen toen duidelijk werd, dat ook het advertentievolume in de VS terugloopt, de levensader van veel van deze grote technologieondernemingen.

Maar ondertussen vertonen de koerspatronen van juist deze big-tech aandelen meer en meer bodemachtige kenmerken. De koersen dalen niet wezenlijk meer ondanks al dit slechte nieuws. En stel nu eens, dat de rente in de VS en in Europa minder sterk verhoogd wordt dit jaar dan iedereen op dit moment bevroedt? Dan is een opluchtingsrally in de aandelenmarkten in het Westen een hele logische volgende stap. En dat is dus ook precies waar wij nu vanuit gaan. De maand juni is goed begonnen en zou wel eens de beste van 2022 tot nog toe kunnen worden.

Nasdaq

De Nasdaq 100 Index (fig. 1)

Afgelopen maand veerden de Amerikaanse beurzen op, onder aanvoering van de Nasdaq 100 Index, de grote technologie-index in de VS. Deze index beweegt harder op en neer (grotere volatility) dan de Dow Jones Industrials en de S&P 500 Index, maar hij is minstens zo belangrijk, omdat hierin alle grote technologie ondernemingen zijn opgenomen met een notering in de VS. En als deze sector niet meedoet, kunnen ook de grotere indices in de VS in de huidige fase niet oplopen. Maar er is goed nieuws in figuur 1, met een bullish engulfing patroon werd de weg omhoog in de tweede helft van de maand mei ingezet. Er hebben zich nu twee dalingsgolven voorgedaan, die gezamenlijk voor een correctie van ongeveer 50% hebben gezorgd van de vorige opgaande trend die in maart 2020 begon. Daarmee is de huidige correctie in principe klaar. Van een nieuwe oplopende trend kan pas gesproken worden, als de dalende trendlijn rechtsboven in de figuur wordt gebroken. Dat betekent een herstel tot boven 14.450 punten. En daartoe moet ook nog eerst de weerstand op 13.000 gebroken worden. Maar naar onze inschatting gaat dit al komende week gebeuren en zal dan de aanval op de weerstand van 14.450 worden ingezet. Er is in de VS een herstelrally, noem het een opluchtingsrally, begonnen en de Nasdaq 100 Index doet hier graag aan mee.

Nikkei

Nikkei Dow Jones Index (weekbasis fig. 2)

Ons optimisme wordt gestaafd door de ontwikkelingen in andere belangrijke aandelenmarkten. En de beste, dat wil zeggen de markt met het beste technische beeld, is de Japanse. In figuur 2 ziet u de weekgrafiek getekend van de Nikkei Dow Jones Index. De koers van deze index brak afgelopen week door de bovenste dalende trendlijn omhoog. Noch is daarmee de opgaande trend niet een feit, daarvoor moet de bovenste horizontale lijn in de grafiek gebroken worden. Maar als dat gebeurt, en daar ziet het wel naar uit, dan betekent dat ook direct een nieuwe top in een trend die al in de jaren ‘90 van de vorige eeuw is begonnen. Het betekent dat na al die jaren de Japanse aandelenbeurzen eindelijk weer eens het voortouw kunnen nemen. De indicatoren in de grafiek ondersteunen dit optimistische beeld ten volle, ook al lijkt de Stochastics onder in de figuur wat overbought. Maar dat betekent hooguit, dat de doorbraak omhoog door de bovenste weerstandslijn niet direct zal volgen op het moment dat die lijn bereikt wordt. Een adempauze onder of rond dat niveau zou alleen maar gezond zijn.

DAX

De DAX Index op weekbasis (fig. 3)

In Europa is het beeld in feite sterker dan in de VS omdat hier geen diepere bodem is bereikt in mei. Maar dat betekent ook, dat het gevaar op termijn groter kan zijn. Want die tweede diepere bodem zou zomaar nog kunnen volgen. Voorlopig echter achten wij dit gevaar minimaal. De DAX Index vertoont een beeld dat in heel Europa te zien is. In maart werd een bodem gezet, in mei werd die bodem getest met een hogere bodem en nu zijn wij onderweg naar de neklijn van het toppatroon uit 2021. Voor de DAX Index ligt die neklijn op 15.000 punten. De indicatoren onder in de figuur laten genoeg ruimte over voor een beweging die niet alleen naar die lijn toegaat, maar er op korte termijn ook doorheen breekt. Daarna is een pullback nodig, om de kracht van de 15.000-punten lijn te testen, maar er is op dit moment geen reden om te twijfelen aan dit per saldo optimistische scenario.

AEX

De AEX Index, dagbasis (fig. 4)

Het beeld in figuur 4, waar u een dag-grafiek ziet van de AEX Index, komt overeen met dat van figuur 3. Ook hier een daling in maart, een herstel gevolgd door een tweede daling die als test geldt van de vorige bodem en die per saldo boven die bodem is gekeerd. De AEX is nu onderweg naar de weerstand op 743 punten (de blauwe horizontale lijn midden door de koersgrafiek), maar wij achten de kans groot, dat de AEX Index de groene lijnen op 762 en mogelijk zelfs op 782 gaat testen. Het is tijd voor een “campingrally”. Steun is er rond 700, en daarna nog eens op de bodem van 653. Maar wij gaan er niet vanuit dat deze twee grenzen op korte termijn zelfs maar getest gaan worden. Alle indicatoren, zowel op de dag-grafieken als op de weekgrafieken ondersteunen het scenario dat de markten begonnen zijn aan een rally, die ons nog wel even in opwaartse zin zal bezighouden. Het is tijd om aan de koopkant te gaan staan.

Bunds

De 10-jaars rente op weekbasis (fig. 5)

Dat de $-koers in de voorbije weken weer verzwakte is geheel in lijn met figuur 5. Waar het effectieve rendement op 10-jarige Amerikaanse Treasuries (onderin figuur 5) al eerder in mei een top zette een bodem in de figuur, hier is sprake van (een obligatiekoersindex, niet het feitelijke rendement), daalde de Bund Future afgelopen weke verder in koers. Maar beiden liggen nu vlak boven een zeer belangrijke oude steunlijn. De kans dat wij beide indices zonder noemenswaardige herstelrally door deze steun heen zien zakken is erg klein. Veel logischer zou zijn, dat de huidige beweeglijkheid van beide indices uitmondt in een rally die voor de Bund uiteindelijk helemaal terug tot ongeveer 165 – 168 kan gaan en voor de Treasury-index tot ongeveer 128.

US Dollar

De US$ en de € (fig. 6)

Uiteindelijk bereikte de $-koers precies het hoogtepunt dat in de periode 2015 – 2016 ook al eens als keerpunt diende op 0,967. Vervolgens zette de $ ten opzichte van de € de weg omlaag weer in. Daarmee is het nog altijd niet duidelijk of de $ nu werkelijk richting pari zal oplopen of niet en daarmee wel of niet een lange termijn stijgende trend ingegaan zal zijn. De reactie na het bereiken van deze top kan voorlopig nog als een pullback gezien worden, terug naar de lange termijn dalende trend. Maar de maand-candle van juni is vooralsnog (hij is pas 5 dagen oud) zeer negatief. Wij kunnen daarom over de $ op dit moment niets anders zeggen dan dat de $ fundamenteel gesproken veel te duur is ten opzichte van de €, maar dat technisch gezien er geen helder beeld is over de richting die de $ in de komende maand zal inslaan. Feit is, dat de Hamburger Index een $-koers van 1,30 ten opzichte van de € voorstaat (nu 1,07) en dat het verschil tussen de Amerikaanse en de Europese begrotingsdiscipline in fundamentele zin een structureel zwakkere $ voorstaat ten opzichte van de €.

Oil

De Brentolie Index op weekbasis (fig. 7)

De prijs van een vat Brentolie is onderweg naar de top van US$116 per vat die eerder dit jaar al een keer gezien werd. Het is goed mogelijk, dat die top geraakt wordt of zelfs iets overschreden wordt. Maar er is een veel forsere stijging nodig om te voorkomen, dat de indicatoren in de weekgrafiek negatief gaan divergeren. En daarmee concluderen wij dat de huidige koersstijging slechts een stuiptrekking is in een fase van topvorming die al enkele maanden aan de gang is. Het beeld in figuur 7 ondersteunt onze verwachting dat het met de inflatie in de wereld gaat meevallen. Ook het technische beeld bij de prijsontwikkeling voor “natural gas” (aardgas) ondersteunt het beeld dat wij al langer schetsen, namelijk dat van topvorming in de markt voor fossiele brandstoffen.

 

Goud in US$ per troy ounce (fig. 8)

Het gevaarlijkste beeld van dit moment hebben wij voor het laatst bewaard. En dat is het beeld in figuur 8. De koers van een troy ounce goud is door de rode lange termijn oplopende trendlijn in de figuur gezakt en lijkt zich afgelopen weken weliswaar te hebben hersteld, maar dan vooral van onderaf tot aan die lijn hetgeen betekent dat hier waarschijnlijk sprake is van een pullback naar die trend. In jargon heet dat “kissing the trend goodby”. Ons optimisme van begin dit jaar, toen wij sprake van een koersdoel van ca US$2.900, heeft plaatsgemaakt voor de zorg, dat goud in de komende maanden geen goede belegging zal zijn. Er is nog hoop, dat het recente herstel kan leiden tot een hervatting van de oplopende trend, maar dan moet de koers van goud wel snel boven US$1.875 per troy ounce uitstijgen. Want anders krijgt het scenario een heel ander koersdoel namelijk de steun onder in de figuur die op US$1.320 per ounce ligt. Als lange termijn belegging vinden wij goud bijna een “must” in elke portefeuille, maar op korte termijn kan dit wel eens voor (tijdelijke) problemen gaan zorgen. Voorlopig houden wij US$1.800 als “stoploss” aan.

 

Beleggen en de Today’s (Vladeracken)-methodiek

In lijn met de analyses van vorige maand, zoals die ook nu in deze editie van De Technische Belegger zijn verwoord, hebben wij over een breed front enkele posities ingenomen in de hoek van de technologie. In de Wereld Selector kochten wij aandelen in het Franse SoiTec (semiconductoren), in de Fund Selector kochten wij een tracker (iShares) op de Euro Stoxx 600 Technology index en in enkele grote portefeuilles kochten wij aandelen Apple. In veel portefeuilles, die van meer modellen gebruik maken, is het aandelenbelang daardoor in een klap een flink stuk groter geworden. Bovendien zijn alle derivaten en complexe beleggingen, die profiteren van koersdalingen en rentestijgingen verkocht. En ten slotte hebben wij een eerste stap gezet in de herbelegging van liquiditeiten in de obligatiemarkten waarbij wij gekozen hebben voor een verlenging van de duration (de gemiddelde looptijd) van de obligatieportefeuilles van onze klanten.

Het betekent dat het risico in de portefeuilles toeneemt, maar ook dat meer geprofiteerd wordt van de verwachte rentedaling en opleving in de aandelenmarkten. Ondertussen zijn de resultaten in mei per saldo nog niet bepaald goed te noemen, maar daarbij is opnieuw sprake geweest van een outperformance over een breed front ten opzichte van zowel grotere aandelenindices als ook de obligatiemarkt in het geheel. Gemiddeld gesproken zijn aandelenkoersen in de wereld met 12% of meer gedaald terwijl obligatiekoersen ook over een breed front met meer dan 11% gezakt zijn. Dat zijn percentages die in de Today’s Vermogensbeheer-portefeuilles niet voorkomen.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 4 juli 2022.

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieën vertegenwoordigen een hoog risico.

 

Deel dit bericht: